Pure Rock Crawling

Nasedni do auta a projeď v časovém limitu všechny vyznačené brány. Musíš je projíždět čistě a nesmíš se jich dotknout. Auta si vylepši za získané kredity. Tak vzhůru do nesjízdného terénu mezi kameny.