Monster Train

Peklo zamrzlo a ty do něj jedeš vlakem. Cestou odrážíš útoky nebeských sil na svůj náklad. Vezeš zásilku, která svede probudit pekelnou moc zpět k životu. Vylepšuj svoje démony a dojeď až na konečnou.