Captain of Industry

S lodí zakotvíš u neznámého ostrova. Postupně objevuj nerostná bohatství. Snaž se je vytěžit a zpracovat. Zároveň se starej o své osadníky a vozidla. Nezapomeň ani na svou hlavní loď. Pozor na piráty!