Buccaneers!

Kdo ovládne Karibik, to je oč tu plave. Vyber si jednu ze čtyř frakcí a utkej se s ostatními o nadvládu této oblasti. S vlastní lodí a posádkou budeš bojovat, potápět lodě a hledat legendární poklady.