Cliff Empire

Po jaderné válce buduješ samostatná města na připravených útesech. Každé z nich má své vlastní zdroje. Na tobě je zajistit obchodování mezi městy a přilákat nové obyvatele pro nové osidlování planety.